Průmyslové stavby

    2014

  • Provozní budova technických služeb Česká Kubice
  • 2011

  • Myčka Folmava
  • Myčka Plzeň

Provozní budova technických služeb Česká Kubice

Dokumentace byla vypracována pro územní a stavební řízení

Mycí linka pro osobní a nákladní automobily

Návrh souboru myček včetně jejich zařízení napojení a úpravy okolních ploch. Konkrétně se jedná o provedení portálové myčky pro nákladní automobily – BOX č.1, , portálové myčky pro osobní automobily – BOX č. 2, ruční mytí pro osobní automobily – BOX č.3. Dále pak provedení čističky odpadních vod, záchytných nádrží, technologie myček a zázemí obsluhy. Stavbou je dále řešeno napojení objektu myček na vodovod, kanalizaci splaškovou a dešťovou, rozvod NN a dopravní napojení.

Stavba se dělí na tyto stavební objekty:

SO 01 – Myčka pro nákladní a osobní automobily

SO 02 – Dopravní řešení

O 03 – Přípojka vodovodu

S0 04 – Přípojka kanalizace

S0 05 – Přípojka NN

Mycí linka pro osobní automobily včetně ručního mytí

Popis připravujeme