Profil firmy

Naši společnost tvoří pracovníci se středoškolským i vysokoškolským vzděláním v oboru architektura, pozemní stavitelství, statika staveb, dopravní a vodohospodářské stavby.

Externě se na našich projektech podílejí autorizovaní technici a inženýři se specializací v oborech: požární ochrana budov, technické zařízení budov, statika a dynamika staveb, dopravní a vodohospodářské stavby. Úzce spolupracujeme s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební a specializovanými firmami po celé České republice.

Zpracováváme architektonické studie, dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, evropské a republikové dotační fondy na rozvoj infrastruktury kulturních, sportovních a občanských zařízení obcí a měst v Čechách a na Moravě. Zpracováváme rozpočty staveb, výkazy výměr a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a
také průkazy energetické náročnosti staveb. Dále provádíme návrh
rodinných domů a interiérů.

Bezbariérové trasy obcí